0902 19 15 19

Hỗ trợ 24/7

Địa chỉ

Đường Phạm Văn Đồng, Đồ Sơn, Hải Phòng

Liên hệ

Hotline

0902 19 15 9

Địa chỉ

Đường Phạm Văn Đồng, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

Email

brgcoastalcitys.haiphong@gmail.com

Website

www.brgcoastalcitys.vn

LIÊN HỆ VỚI PHÒNG KD